1 sào bằng bao nhiêu m2, hecta, thước?

[NB Concept]

những bạn đang cần tìm và chuyển đổi 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông (m2), bằng bao nhieu hecta (ha), bao nhiêu thước là thắc mắc của nhiều người. Trên thực tế việc quy đổi từ sào ra những đơn vị diện tích khác gặp khá nhiều trở ngại do diện tích 1 sào ở mỗi vùng miền nước ta khác nhau. Vậy quy đổi thế nào là chuẩn nhất?

Sào là đơn vị đo diện tích cổ trong Hệ thống đo lường của người Việt ngày nay đơn vị sào cùng với công đất và thước được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp.

Có sự khác nhau giữa diện tích sào giữa 3 vùng miền kéo theo sự quy đổi 1 sào bằng bao nhiêu ha, bằng bao nhiêu thước cũng khác nhau.

1 sao

1 sào bằng bao nhiêu m2, bao nhiêu ha, bao nhiêu thước?

Sào là tên thường gọi tại Bắc và Trung Bộ, ở Nam bộ người ta sử dụng chiếc tên khác là công đất. 1 sào = 1/10 mẫu. 1 công/10 mẫu.

Sắp xếp diện tích từ nhỏ tới to ta có: Thước < Sào tương đương với Công đất < Hecta

Theo Nghị định 86/2012/ND-CP về Hướng dẫn luật đo lường tại Việt Nam:

Tìm hiểu: 1 mẫu bằng bao nhiêu m2, ha, sào?

1 sào = m2? 1 sào = thước?

1 thước Bắc Bộ = 24 m2

1 thước Trung Bộ = 33.33 m2

1 sào Bắc Bộ = 15 thước = 360 m2

1 sào Trung Bộ = 15 thước  = 499.95 m2

1 công Nam Bộ = 1296 m2

1 sào = ha?

Theo quy chuẩn quốc tế, 1 ha = 10000 m2 nên:

1 sào Bắc Bộ = 0.036 ha

1 sào Trung Bộ = 0.049995 ha

1 sào Nam Bộ = 0.1296 ha

Như vậy qua nội dung bài viết trên Gia Thịnh Phát vừa hỗ trợ những bạn nghiên cứu kỹ về đơn vị đo diện tích Sào và những quy đổi 1 sào ra đơn vị mét vuông, hecta, thước tương ứng.

Nguồn : Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *