Công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu chính xác

những bạn còn nhớ công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu thế nào không? Không nhớ cũng không sao cả vì trong nội dung bài viết này thủ thuật vn sẽ giới thiệu lại với những những bạn công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu chính xác.

I. quan niệm hình cầu, mặt cầu

Trước lúc đi vào tìm hiểu lại công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu chúng ta cùng nhắc lại quan niệm hình cầu mặt cầu thế nào đã nhé.

1. quan niệm hình cầu

Trong không gian ba chiều, lúc chúng ta xoay nửa hình tròn có tâm O, bán kính R một vòng quanh trục nhiều lần còn gọi là đường kính AB thì sẽ tạo thành một hình cầu.

Công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu chính xác 1

2. quan niệm mặt cầu

Trong không gian ba chiều, mặt cầu là quỹ tích tập hợp những điểm cách đều một điểm O cố định cho trước một khoảng không đổi r.

trong số đó

  • O là tâm của hình cầu 
  • Khoảng cách r là bán kính.

Công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu chính xác 2

II. Công thức tính diện tích hình cầu

Lưu ý: Do hình cầu là loại hình không gian nên diện tích hình cầu hoàn toàn có thể hiểu là diện tích của những mặt cầu.

Công thức tính diện tích mặt cầu.

Tính diện tích mặt cầu sẽ hỗ trợ những bạn tính được diện tích mặt cầu bên cạnh trong hình cầu.

Công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu chính xác 3

Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính r như sau

S = 4.π.r2 = π.d2

trong số đó:

  • r: Bán kính hình cầu
  • π: Hằng số Pi (π=3.14)
  • d: Đường kính hình cầu

Công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu chính xác 4

Ví dụ tính diện tích mặt cầu.

Cho một hình cầu có bán kính từ tâm O dài 6cm. Hỏi diện tích của mặt cầu là bao nhiêu?

đưa vào sử dụng công thức ở trên, chúng ta hoàn toàn có thể tính được diện tích mặt cầu như sau:

S = 4.π.r2 

=> S = 4.π.62

=> S = 114.π cm2

Công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu chính xác 5

III. Công thức tính thể tích hình cầu

Tính thể tích hình cầu hỗ trợ những bạn tính được dung tích của toàn bộ hình cầu trong hệ quy chiếu không gian.

Công thức tính thể tích hình cầu

V = 4/3.π.r3 = 1/6.π.d3

trong số đó:

  • r: Bán kính hình cầu
  • π: Hằng số Pi (π = 3.14)

Công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu chính xác 6

Ví dụ tính thể tích hình cầu

Cho một hình cầu có bán kính từ tâm O dài 8cm. Hỏi thể tích của hình cầu là bao nhiêu?

đưa vào sử dụng công thức trên, chúng ta hoàn toàn có thể tính được thể tích hình cầu như sau:

V = 4/3.π.r3 

=> V = 4/3.π.8

=> V=  2144.7 cm3

Công thức tính diện tích hình cầu, diện tích mặt cầu chính xác 7

IV. Lời kết.

Trên đây là những công thức nhằm tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu chính xác nhất cùng ví dụ minh họa. Ngoài ra những bạn cũng hoàn toàn có thể xem lại công thức tính diện tích xung quanh hình trụ nhằm ôn lại kiến thức nhé. Cảm ơn những những bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những nội dung bài viết sau. 


Nguồn : Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now