Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất

chúng ta còn nhớ gì về bảng công thức lượng giác nhiều lần không? Nếu không nhớ thì hãy theo dõi nội dung bài viết dưới đây của thủ thuật vn nhằm nhớ lại hết những công thức lượng giác được học trong chương trình trung học phổ thông nhé. những công thức lượng giác này bao gồm những kiến thức về giá trị lượng giác của những cung khác biệt, giá trị lượng giác của những góc khác biệt, những công thức nghiệm cơ bản và những công thức lượng giác.

I. Công thức lượng giác của những cung liên quan khác biệt

Ghi nhớ nhanh chóng: cos đối, sin bù, phụ chéo, hơn kém π tan, cot.

1.1. Hai cung đối nhau α và – α

 • cos(-α) = cosα
 • sin(-α) = -sinα
 • tan(-α) = -tanα
 • cot(-α) = -cotα

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 1

1.2. Hai cung bù nhau α và π – α

 • sin(π – α) = sinα
 • cos(π – α) = -cosα
 • tan(π – α) = -tanα
 • cot(π – α) = -cotα

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 2

1.3. Hai cung phụ nhau α và (π/2 – α)

 • sin(π/2 – α) = cosα
 • cos(π/2 – α) = sinα
 • tan(π/2 – α) = cotα
 • cot(π/2 – α) = tanα

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 3

1.4. Hai cung hơn kém nhau π

 • sin(π + α) = -sinα
 • cos(π + α) = -cosα
 • tan(π + α) = tanα
 • cot(π + α) = cotα

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 4

1.5. Cung hơn kém nhau π/2 

 • cos(π/2 + α) = -sinα
 • sin(π/2 + α) = cosα

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 5

1.6. Gợi ý thơ nhớ cung khác biệt:

Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tag.

Cosin của 2 góc đối thì bằng nhau.

Sin của 2 góc bù nhau cũng bằng nhau.

Phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia.

Tan góc này bằng Cot góc kia.

Tan của 2 góc hơn kém pi cũng bằng nhau.

II. Công thức lượng giác cơ bản và công thức cộng

2.1. những công thức lượng giác cơ bản

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 6

Gợi ý thơ nhớ hàm lượng giác cơ bản:

Sin bình cộng cos bình thì phải bằng 1.

Sin bình thì bằng tag bìn trên tag bình cộng 1.

Cos bình bằng một trên một cộng tag bình.

Một trên sin bình bằng 1 cộng cotg bình.

Một trên cos bình bằng một cộng tag bình.

Bắt được quả tang.

Sin nằm trên cos.

Cotg cãi lại.

Cos nằm trên sin.

2.2 Công thức cộng

Ghi nhớ nhanh chóng:

Sin thì sin cos cos sin

Cos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).

Tang tổng thì lấy tổng tang

Chia một trừ với tích tang, dễ òm.Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 7

Gợi ý thơ công thức cộng

Cos cộng cos thì bằng hai cos cos

Cos trừ cos phải bằng trừ hai sin sin

Sin cộng sin thì bằng hai sin cos

Sin trừ sin bằng hai cos sin.

Sin thì sin cos cos sin

Cos thì cos cos sin sin nhớ nha dấu trừ

Tang tổng thì lấy tổng tang

Chia một trừ với tích tang, dễ mà.

III. Công thức lượng giác nhân đôi, nhân ba và công thức hạ bậc

3.1 Công thức nhân đôi

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 8 

Gợi ý thơ công thức nhân đôi

Sin gấp đôi thì bằng 2 lần sin cos

Cos gấp đôi bằng bình cos trừ bình sin, bằng luôn hai cos bình trừ đi 1, cũng bằng một trừ hai sin bình mà thôi.

Tang gấp đôi, ta lấy 2 tang chia đi một trừ bình tang ra liền.

3.2 Công thức nhân ba

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 9

Gợi ý thơ công thức nhân ba

 • Nhân 3 một góc bất kỳ.
 • Sin thì ba bốn, Cos thì bốn ba.

Công thức hạ bậc

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 10

IV. Công thức lượng giác chuyển đổi tích thành tổng, tổng thành tích

4.1 Công thức chuyển đổi tổng thành tích

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 11

4.2 Công thức chuyển đổi tích thành tổng

Ghi nhớ nhanh chóng:

Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ

Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng

Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ.

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 12

V. Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản

5.1 Kiến thức cơ bản

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 13

5.2 Trường hợp khác biệt

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 14

5.3 báo giá trị lượng giác một vài cung khác biệt

Tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất 15

Lời kết.

Trên đây là tuyển tập công thức lượng giác dễ hiểu nhất trợ giúp đỡ cho chúng ta phần nào nhớ lại công thức lượng giác. Bookmark lại nhằm người sử dụng lúc quan trọng cực kì nhé những chúng ta. Chúc những chúng ta học tốt.


Nguồn : Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now