Giỏ hàng

Giá trị cốt lõi

NB Concept lấy 6 chữ TÂM, TRÍ, TÍN, CHUYÊN NGHIỆP, CHUẨN HÓA và CẢI TIẾN làm tôn chỉ hoạt động cho Công ty.

TÂM:
Làm việc với tinh thần thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội.
Làm  mọi việc xuất phát từ Tâm, mong muốn giúp người khác phát triển.
Coi trọng khách hàng, lấy lợi ích của khách hàng  làm trung tâm, nỗ lực mang đến cho khách hàng  sản phẩm chất lượng cao nhất với giá thành tốt nhất.

TRÍ:
Mỗi cá nhân không ngừng học tập, không ngại khó, vượt lên chính mình.
Đề cao sự sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng và tạo ra sự khác biệt  trong từng sản phẩm.
Coi trọng sự phát triển của từng cá nhân, đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, khuyến khích tìm tòi cải tiến công nghệ, quy trình nhưng cũng đề cao tinh thần tập thể, dựa vào trí tuệ tập thể để đưa ra giải pháp tối ưu cho mọi công việc.

TÍN:
Đặt chữ Tín lên hàng  đầu, bảo vệ chữ Tín như bảo vệ tính mạng của chính mình.
Nỗ lực hết mình đảm bảo đúng và cao hơn cam kết với khách hàng về  chất lượng cũng như tiến độ thực hiện.

CHUYÊN NGHIỆP:

Làm việc tôn trọng kỷ luật, có kế hoạch và nỗ lực hoàn thành đúng kế hoạch đặt ra. Không kết bè kết cánh, không nói xấu sau lưng. Mọi khúc mắc đều được trao đổi thẳng thắng và giải quyết tức thì.

CHUẨN HÓA:
Mọi công việc đều được mô tả cụ thể, rõ ràng, hệ thống hóa, quy trình hóa, mẫu biểu hóa để giúp những con người bình thường có thể tạo ra kết quả phi thường.

CẢI TIẾN:
Mọi việc, mọi khâu, mọi quy trình phải được tinh chỉnh, nâng cấp liên tục để tối ưu hiệu quả hoạt động.