Giỏ hàng

VĂN HÓA CÔNG TY

Với tinh thần phấn đấu hết mình, kỷ luật chặt chẽ, văn hóa của NBConcept chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp với 6 giá trị cốt lõi " TÍN - TÂM - TRÍ – CHUYÊN NGHIỆP – CHUẨN HÓA – CẢI TIẾN".

Tất cả thành viên của NBConcept luôn chủ động tìm tòi học hỏi, rèn luyện bản thân và lấy 6 giá trị cốt lõi của công ty làm kim chỉ nam trong công việc hàng ngày.

NBConcept rất coi trọng sự phát triển của từng cá nhân, đề cao sự dám nghĩ dám làm, khuyến khích tìm tòi sáng tạo trong công việc, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết trong công ty - mọi công việc đều được thực hiện với sự đóng góp công sức và trí tuệ của cả tập thể.

Tất cả các vấn đề, khúc mắc trong nội bộ công ty luôn được trao đổi thẳng thắng và giải quyết hợp tình, hợp lý với sự quan tâm, tham gia của tất cả tập thể từ cán bộ công nhân viên đến lãnh đạo. Ngoài mức lương thưởng và chính sách tốt thì đây là yếu tố quan trọng để thu hút nhân tài đến với công ty.

NBConcept cũng lấy đạo đức nghề nghiệp làm trọng tâm, mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện sao cho hài hòa, phù hợp với các giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức của Việt Nam.

Tại NBConcept, mỗi thành viên đều coi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mà mỗi cá nhân có thể gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc.

“Nhà không chỉ là nhà mà còn là nơi để chia sẻ, yêu thương và trân quý” – NBConcept