Giỏ hàng

Thực tế công trình Văn phòng Next Media

Ảnh hoàn thiện công trình Văn phòng Next Media 

Địa điểm: Tòa nhà xx Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

Khách hàng: Công ty truyền thông Next Media

Diện tích: 100m2